პარტნიორები

მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფი
EEU თვითმმართველობა
პირველი თანასწორთა შორის / Primus Inter pares
შემეცნებითი აკადემია
საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტი
თავისუფალი განვითარებისა და სამართლის ცენტრი