გადახდა

შპს „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“

ს/კ 402014271

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE33TB7515136020100003