კონტაქტი

შპს „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“

საქართველო, თბილისი, ო. ონიაშვილის ქ. №34 

ტელ: 591 49 80 80 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: infoedubarristers@gmail.com ; info@edubarristers.ge . 

ელექტრონული მისამართი: www.edubarristers.ge

 
 
შეგიძლიათ მოგვწეროთ შემდეგი ფორმის გამოყენებით:
 
 
 

ქართული კლავიატურა