გრძელვადიანი პროგრამები

ამჟამად "ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი" დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს შემდეგ გრძელვადიან კურსებს:

  • სასამართლოში საქმისწარმოების პრაქტიკული ასპექტები (სამოქალაქო მიმართულებით);
  • ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა;
  • ადმინისტრაციული საქმისწარმოების პრაქტიკული ასპექტები;
  • იურიდიული ინგლისური;
  • ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი;
  • გამოძიება და საქმის არსებითი განხილვა სისხლის სამართალში.

 

სასწავლო კურსებზე პერიოდულად ცხადდება მიღება.

ასევე შესაძლებელია მსურველთა რაოდენობის შესაბამისად შედგეს დამატებითი ჯგუფი.