გამოცემები - კვლევები

სამეცნიერო ჟურნალი N8
სამეცნიერო ჟურნალი N7
სამეცნიერო ჟურნალი N6
სამეცნიერო ჟურნალი N5
სამეცნიერო ჟურნალი N4
სამეცნიერო ჟურნალი N3
სამეცნიერო ჟურნალი N1
სამეცნიერო ჟურნალი N2