გამოცემები - კვლევები

სამეცნიერო ჟურნალი N10
სამეცნიერო ჟურნალი N9
სამეცნიერო ჟურნალი N8
სამეცნიერო ჟურნალი N7
სამეცნიერო ჟურნალი N6
სამეცნიერო ჟურნალი N5
სამეცნიერო ჟურნალი N4
სამეცნიერო ჟურნალი N3
სამეცნიერო ჟურნალი N1
სამეცნიერო ჟურნალი N2