2 ივნისს დასრულდა კურსი - საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე

2.06.20182 ივნისს დასრულდა კურსი - საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე

2 ივნისს დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი - საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე. კურსი მოიცავდა როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზს. ტრენინგებს უძღვებოდა ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ტრენერი - თამარ წიკლაური. კურსის დასასრულს მსმენელებს გადაეცათ ორ ენოვანი (ქართული და ინგლისური) სერტიფიკატები.