28 მაისს ჩატარდა ტრენინგი ,,შესაგებლის შედგენის მეთოდიკა".

28.05.201828 მაისს ჩატარდა ტრენინგი ,,შესაგებლის შედგენის მეთოდიკა

28 მაისს ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი ,,შესაგებლის შედგენის მეთოდიკა". ტრენინგს უძღვებოდა მარიკა არევაძე. შეხვედრა მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს. ტრენინგის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ ორენოვანი სერტიფიკატები.