გახდი ,,ჩვენი კლუბის" წევრი !

13.04.2018გახდი ,,ჩვენი კლუბის

გახდი ,,ჩვენი კლუბის“ წევრი !

კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ იურისტებს, ადვოკატებს, მათ შორის იურიდიული/სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, რომლებსაც სურთ მიიღონ თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული გამოცდილება.

გაწევრიანებიდან 1 წლის განმავლობაში, თითოეული კლუბის წევრი საწევრო გადასახადის ფარგლებში: 
• ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრში“ გაივლის 2 გრძელვადიან კურსს და 5 ერთდღიან ტრენინგს. 
• ისარგებლებს ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ყველა ერთდღიან და გრძლევადიან კურსზე (გარდა კურსები სტაჟირებით) 20 %-იანი ფასდაკლებით.
• კლუბის წევრებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ თავიანთი ინიციატივები და მათი მოწონების შემთხვევაში, ცენტრის გუნდთან ერთად იმუშაონ მათ განხორციელებაზე.

,,ჩვენი კლუბის“ საწევრო თანხა ერთი წლის მანძილზე შეადგენს 300 ლარს.

ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებს წაუძღვებიან ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის“ მაღალკვალიფიციური ტრენერები. 
ტრენერების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: http://www.edubarristers.ge/ge/team/members/2

,,ჩვენ კლუბში“ გასაწევრიანებლად აუცილებელია შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და რეგისტრაციის გავლიდან ერთი კვირის ვადაში ჩარიცხოთ საწევრო თანხა.

სააპლიკაცაიო ფორმა: https://docs.google.com/…/1QZAUGZNGR1g3I37iu1VB8H…/viewform…

კლუბში გაწევრიანების მსურველ კანდიდატებთან რეგისტრაციის შემდგომ მოხდება გასაუბრება, რომლის შესაბამისადაც გაფორმდება ხელშეკრულება.

გადახდისთვის საჭირო საბანკო რეკვიზიტები:
სს „თიბისი ბანკი“ 
ბანკისკოდი: TBCBGE22
ა/ა GE33TB7515136020100003
დანიშნულებაში მიუთითეთ - ჩვენი კლუბი - საწევრო; თქვენი სახელი და გვარი;

თითოეული ტრენინგის თუ გრძელვადიანი კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კლუბის წევრებს გადაეცემათ ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატები.

შენიშვნა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან აკრედიტირებული ტრენინგის გავლის შემთხვევაში, ადვოკატებს გავლილი საათები ჩაეთვლებათ სავალდებულო კრედიტებში (ერთი ასტრონომიული საათი უდრის ერთ კრედიტს).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
Infoedubarristers@gmail.com
555 67 00 77