28 იანვარს ჩატარდა ტრენინგი - ,,ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით".

28.01.201828 იანვარს  ჩატარდა ტრენინგი - ,,ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით

28 იანვარს ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ორგანიზებით ჩატარდა ერთდღიანი ტრენინგი - ,,ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით". ტრენინგს უძღვებოდა საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე მარიკა გოგოლაძე. ტრენინგს ესწრებოდნენ როგორც მოქმედი ადვოკატები, ისე კერძო და საჯარო დაწესებულებების იურისტები.