დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა".

16.12.2017დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა

16 დეკემბერს დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა". კურსის ფარგლებში განხილული იყო შემდეგი საკითხები: სხეულის ენა ყოველდღიურ ურთიერთობებში, არავერბალური კომუნიკაციის როლი დაკითხვის პროცესში, სხეულის ენა ეფექტური საჯარო გამოსვლების და საქმიანი მოლაპარაკებების დროს. კურსს უძღვებოდა ტრენერი თამარ იოსელიანი. სწავლის პროცესი გაჯერებული იყო პრაქტიკული დავალებებით და არაფორმალური განათლების ელემენტებით. სასწავლო კურსის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ ორენოვანი ( ქართული და ინგლისური) სერტიფიკატები.