მიმდინარეობს გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა"

27.11.2017მიმდინარეობს გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა

,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრში მიმდინარეობს" გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა". დღევანდელი ტრენინგის თემა იყო - არავერბალური კომუნიკაციის როლი დაკითხვის პროცესში. კურსს უძღვება ტრენერი თამარ იოსელიანი.