მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები

11.10.2018მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები

2 ნოემბერს ქ. თბილისში „სამართლის სკოლის“ ორგანიზებით, გაიმართება ერთ დღიანი ტრენინგი - ,,ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები". 

ტრენინგი ა კ რ ე დ ი ტ ი რ ე ბ უ ლ ი ა ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ სასწავლო ცენტრის მიერ. (ტრენინგის გავლის შემდეგ ადვოკატები მიიღებენ 2 კრედიტს).

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 
ევროკავშირის სამართლის მიმოხილვა, ანუ სამართლებრივი აქტების სახეები და მათი სპეციფიკა;
ასოცირების შეთანხმება;
რატომ უნდა მოხდეს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოება;
პრობლემები რომლებსაც ეს დაახლოება იწვევს და ვაწყდებით ამ პროცესში.

ტრენინგს წაუძღვება - ბექა ხიტირი 
ტრენერის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე: http://edubarristers.ge/ge/team/index/29

ტრენინგების ჩატარების დრო: 2 ნოემბერი, 2018 წ. 19:00-21:00 საათი. 
ტრენინგების ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი ო.ონიაშვილის ქ. №34
ტრენინგში მონაწილეობის ღირებულება: 50 ლარი
რეგისტრაციის და საფასურის გადახდის ბოლო ვადა: 2018 წლის 26 ოქტომბერი. 

მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა: https://docs.google.com/forms/d/1SgSHVA1rdYMDVHpP8x3ZtwhA5PFQKZ7O_vc1-yc0E7A/viewform?edit_requested=true 

გადახდისთვის საჭირო საბანკო რეკვიზიტები:
სს „თიბისი ბანკი“ 
ბანკისკოდი: TBCBGE22
ა/ა GE33TB7515136020100003
დანიშნულება: ტრენინგი ,,ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პროლემები”- მონაწილე პირის სახელი და გვარი.

ტრენინგის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერტიფიკატები.

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 
555 67 00 77 
Infoedubarristers@gmail.com