სიახლეები

დასრულდა კურსი - საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე

15.12.2018

დასრულდა კურსი - საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე

15 დეკემბერს დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი - ,,საკუთრების უფლება მშენებარე უძრავ ნივთებზე." კურსი მოიცავდა როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზს.

იხილეთ სრულად

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - სამკვიდრო მოწმობის მიღება

9.12.2018

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - სამკვიდრო მოწმობის მიღება

23 დეკემბერს, ქ. თბილისში, „სამართლის სკოლის“ ორგანიზებით, გაიმართება ერთ დღიანი ტრენინგი სახელწოდებით - "სამკვიდრო მოწმობის მიღება". ტრენინგი ა კ რ ე დ ი ტ ი რ ე ბ უ ლ ი ა ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ სასწავლო ცენტრის მიერ. (ტრენინგის გავლის შემდეგ ადვოკატები მიიღებენ 3 კრედიტს).

იხილეთ სრულად

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - სამოქალაქო სარჩელის შედგენის მეთოდიკა

4.12.2018

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - სამოქალაქო სარჩელის შედგენის მეთოდიკა

24 დეკემბერს „სამართლის სკოლის“ ორგანიზებით, გაიმართება ერთდღიანი ტრენინგი სახელწოდებით - "სამოქალაქო სარჩელის შედგენის მეთოდიკა". ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან სამოქალაქო სარჩელის შედგენის წესს. ტრენინგი განკუთვნილია იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის, იურისტებისა და დამწყები ადვოკატებისათვის.

იხილეთ სრულად

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - მედიასთან ურთიერთობა თეორია და პრაქტიკა

4.12.2018

მიმდინარეობს მიღება ტრენინგზე - მედიასთან ურთიერთობა თეორია და პრაქტიკა

,,სამართლის სკოლა“ აცხადებს მსმენელების მიღებას ტრენინგზე - ,,მედიასთან ურთიერთობა, თეორია და პრაქტიკა“. ტრენინგი განკუთვნილია ადვოკატებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. ტრენინგის მიზანია მსმენელმა თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება და შეძლოს მასმედიის წარმომადგენლებთან ეფექტური ურთიერთობა.

იხილეთ სრულად

მიმდინარეობს მიღება კურსზე - ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა

4.12.2018

მიმდინარეობს მიღება კურსზე - ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა

"სამართლის სკოლა" აცხადებს მსმენელების მიღებას სასწავლო კურსზე - „ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა“. სასწავლო კურსის ფარგლებში განხილული იქნება: ხელშეკრულების ფორმები და სახეები; ცალკეული ხელშეკრულებების თავისებურებები; საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმებისას გასათვალისწინებელი თავისებურებები...

იხილეთ სრულად