სიახლეები

ტრენინგი მედიის წარმომადგენლებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე

24.03.2016

ტრენინგი მედიის წარმომადგენლებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე

2016 წლის 24 მარტს, ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატებისა“ და „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის“ ერთობლივი ინიციატივით, მასობრივი–საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენელთათვის, ერთდღიანი ტრენინგი გაიმართა.

იხილეთ სრულად

„ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“

18.05.2015

„ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“

2015 წლის მაისში დაფუძნდა შპს „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“. ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს - საგანმანათლებლო საქმიანობა; ლექციების, სემინარების და ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება; კონფერენციებისა ან/და მრგვალი მაგიდების ორგანიზება და ჩატარება; კვლევების მომზადება/გამოცემა; სამეცნიერო, საგანმანათლებლო ან/და საინფორმაციო ჟურნალების, ბროშურების ან/და ბუკლეტების გამოცემ

იხილეთ სრულად

„ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“ „ახალგაზრდა ადვოკატებთან“ ერთად 2015 წლის ივნისში გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალ ახალგაზრდა ადვოკატების მე-3 ნომერს.

18.05.2015

„ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი“ „ახალგაზრდა ადვოკატებთან“ ერთად 2015 წლის ივნისში  გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალ ახალგაზრდა ადვოკატების მე-3 ნომერს.

ჟურნალის გამოცემა ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მიერ დაიწყო 2014 წლის პირველი ნახევრიდან დაიწყო. მისი პირველი ნომერი 2014 წლის მარტში გამოიცა, ხოლო მეორე ნომერი იმავე წლის დეკემბრის თვეში. სამეცნიერო ჟურნალი "ახალგაზრდა ადვოკატები" წარმოადგენს რეფერირებად გამოცემას და მას მინიჭებული აქვს პერიოდული გამოცემის ნომერი - ISSN 1512-4525.

იხილეთ სრულად