სიახლეები

დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა".

18.12.2017

დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა

16 დეკემბერს დასრულდა გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ,,სხეულის ენა".

იხილეთ სრულად

10 დეკემბერს ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი ,,კრედიტის უზრუნველყოფის სახეები"

11.12.2017

10 დეკემბერს ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი ,,კრედიტის უზრუნველყოფის სახეები

10 დეკემბერს ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ორგანიზებით გაიმართა ერთდღიანი ტრენინგი ,,კრედიტის უზრუნველყოფის სახეები".

იხილეთ სრულად

9 დეკემბერს ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი ,,ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები".

11.12.2017

9 დეკემბერს ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი  ,,ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები

9 დეკემბერს ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის" ორგანიზებით გაიმართა ერთდღიანი ტრენინგი სახელწოდებით ,,ევროკავშირის სამართალი და ჰარმონიზაციის პრობლემები".

იხილეთ სრულად

შპს-ის პარტნიორის პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები

7.12.2017

შპს-ის პარტნიორის პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები

6 დეკემბერს ,,ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის ორგანიზებით" გაიმართა ერთდღიანი ტრენინგი ''შპს-ის პარტნიორის პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები".

იხილეთ სრულად

ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით

6.12.2017

ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით

23 დეკემბერს ქ. თბილისში „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის“ ორგანიზებით, გაიმართება ერთ დღიანი ტრენინგი - ,,ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით".

იხილეთ სრულად