სამკვიდრო მოწმობის მიღებატრენინგის შესახებ:

 

ტრენინგის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

* სამკვიდროს მიღების კანონით დადგენილი ვადები:

* ფაქტობრივი ფლობის დამდგენი დოკუმენტები;

* მემკვიდრეობა ტრანსმისიით;

* სავალდებულო წილი;

* სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის ვადები; ​

 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი მარიკა გოგოლაძე 

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.