მედიასთან ურთიერთობა, თეორია და პრაქტიკატრენინგის შესახებ:

 

ტრენ​ინგის მიზანია მსმენელმა თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება და შეძლოს მასმედიის წარმომადგენლებთან ეფექტური ურთიერთობა. 

ტრენინგის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

* ცნობადობა და ბრენდირების ელემენტები;

* მედიასთან ურთიერთობის საჭიროება (კონტაქტების მნიშვნელობა და შეგროვება);

* პრესრელიზი, მისი შედგენა და გავრცელება. პრესკონფერენციის ჩატარება;

* ინტერვიუ/კამერასთან ურთიერთობა;

იმიტირებული სატელევიზიო დებატები;​

 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი თეონა ჭალიძე

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი 

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.