შესაგებლის შედგენის მეთოდიკატრენინგის შესახებ:

ტრენი​ნგის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან შესაგებლის შედგენის წესს. ტრენინგი განკუთვნილია იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, იურისტებისა და დამწყები ადვოკატებისთვის. 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი მარიკა არევაძე

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 3 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.