ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებითტრენინგის შესახებ:

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით და სანოტარო აქტები, ნოტარიუსის სადეპოზიტო (ნომინალური მფლობელის ანგარიში) ანგარიში. თეორია, პრაქტიკა და ანალიზი. 

ტრენინგს გაუძღვება ტრენერი მარიკა გოგოლაძე   

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 2 აკადემიური საათი

მსმენელებს გადაეცემათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი ორ ენოვანი სერტიფიკატი.